Desa Adat Todo

Yogi Wirawan
21 Sep 2020
4901 viewers

Salah satu dari sekian perkampungan tradisional di daratan Flores adalah Desa Adat Todo yang terletak di Desa Todo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak di dataran tinggi yang berbatasan langsung dengan lembah di sekelilingnya. Akses jalan memasuki kampung ini berupa susunan batu yang tertata rapi mengelilingi halaman kampung. Jalan tersebut juga merupakan akses untuk menuju ke Niang Mbowang (Bangunan Induk). Sebelum memasuki halaman kampung terdapat lima buah meriam yang berjejer pada bagian depannya, diperkirakan meriam tersebut merupakan meriam Belanda. Selanjutnya, memasuki halaman kampung yang terletak di central terdapat compang (tempat persembahan) berbentuk persegi empat yang terletak dalam satu garis lurus dengan akses jalan untuk memasuki kampung todo.

Tags : Labuan Bajo NTT Nusa Tenggara Timur

Most viewed photos